Flag_of_Sweden_svg-3.png Flag_of_Denmark_svg-2.png Flag_of_Finland_svg.png Flag_of_the_United_Kingdom_svg.png Flag_of_Germany_svg-2.png

EDENHALL-12.jpg
START Kontakta oss Om oss
Legotillverkning

Advancer

Advancer

På upptagarsidan har det skett stora tekniska förändringar de senaste 20 åren. Resultat och erfarenheter från praktik och försök visar att: tidig sådd och uppkomst är grunden för en hög slutskörd, radmyllning är positivt, bra kompletta gödselprodukter för betor finns, men är dyra, många fält är för dåligt bearbetade för att dagens såmaskiner ska kunna göra ett bra arbete, det växer ofta bättre i spåren, nya bearbetningsmetoder, ofta med mer skörderester i ytskiktet, är under utveckling, fler lantbrukare har utvecklat och byggt egna lösningar för vårbruk, gödsling och sådd, finsk teknik för kombinerad bearbetning, gödsling, återpackning och sådd bör vidareutvecklas för svenska förhållanden.

Bearbetning - Gödning - Återpackning - Sådd

Den packade zonen: Håller fukten via kapilärverkan, Snabbare uppkomst, Koncentrerad gödning till betan eller rapsplantan, Gödningen löser sig snabbare, Torkar ej, Skyddad miljö för den lilla plantan, Vid skyfall rinner överskottet ut i det opackade.

Harvenhet

2 rader med Crosskill som bearbetar och 1 rad efterharvspinnar som fördelar jorden. Harvenheten kan utrustas med harvpinnar efter önskemål. Harvas och sås direkt på plöjd åker.

Packarenheter

I varje packarenhet sitter gödningsbill och packarenhet monterade. Varje enhet arbetar helt individuellt, helt parallellförda. Såenheten placerar fröet i den återpackade marken och lägger tillbaka lös och fin jord ovanpå fröet för optimal uppkomst.

Resultat: den packade zonen

Här ses resultatett efter upptorking, hur den packade zonen med gödning håller och drar till sig fuktan i marken.

Göra mer, rapssådd med denna teknik

I

Rapsfät efter 30 dagar

Resulstatet efter ca. 30 dagar motsvarar de högt ställda förväntningarna. Snabb och jämn uppkomst, även under besvärliga förhållanden med ihållande torka.

Dansk-flagga.png


Kontakta oss

Edenhall Mek Verkstad AB

Vallåkravägen 54

SE-253 43  Vallåkra

inf..@edenhall.se

Tel. +4642324050

Vi syns även på

Faceb.jpg